Posted by Leenders Eddy on 24 juli 2014

Bestuur(DEN EED)

Leenders Eddy Voorzitter(hooftman)

De hoogste historische gezagvoerder van het gilde

Boelens Jan Ondervoorzitter(de schout)

Vervanger van de hooftman bij deze afwezigheid

Geerts Lydia Pandmeester(es)

Verantwoordelijke voor de horeca

Geerts lydia Thesaurier

Doet de financies van het gilde

Henneco Robert Baljuw

Staat in voor orde en tucht

Andere funties

Sergiant

Verantwoordelijke voor materiele bezittingen

Griffier

Doet de administratie van het gilde

Stadhouder

Organisatie van historische plechtigheden en activiteiten

Schietmeester

Verantwoordelijke voor de schietstanden discipline wetten en reglementen

Capiteyn

Verantwoordelijke voor zijn sectie schutters

Zilverdrager

Draagt en onderhoud het gildezilver

Fuselier

Draagt en onderhoud de voorlader

Alpheris en vendeliers

Draagt en onderhoud het vaandel

Tamboer en trommelaars

Draagt en onderhoud de trommels

Capelaen

Verzorgt de morele en fysieke problemen van de leden

Terug naar boven